O značce

Jmenuji se Kateřina Krušková a v roce 2019 jsem se rozhodla završit svá studia v Ústí nad Labem kolekcí, která se věnuje tématice Severních Čech.

Mým přáním bylo ukázat, že se za Ústí nikdo stydět nemusí. Že je to sice tvrdé, ale krásné místo plné lidí, kteří se nevzdávají.

About the brand

My name is Kateřina Krušková and in 2019 I decided to complete my studies in Ústí nad Labem with a collection dedicated to the theme of North Bohemia.

My wish was to show that nobody has to be ashamed of Ústí. That it is a tough but beautiful place full of people who don’t give up.

Začátky

V roce 2013 jsem začala svá studia na univerzitě v Ústí nad Labem, kde jsem později i šest let žila.

Ačkoliv ze severu nepocházím, město mě fascinovalo svými kontrasty téměř na každém rohu a neuvěřitelně mě nadchlo.

Svoji melancholií, surovostí, ale také krásnou okolní přírodou. Málokteré město prošlo za posledních sto let tak neuvěřitelnou proměnou. Změnou složení obyvatelstva, používané řeči, ale třeba i změnou urbanistickou. A ačkoliv se na Ústí různé režimy výrazně podepsali, to, jaké je dnes je nezaměnitelné.

Přišlo mi škoda, že se o Ústecku mluví jen v negativním světle. Začala jsem pátrat po historii města, snažila jsem se porozumět tomu, proč je v Ústí tolik opuštěných budov a centrum působí jako periferie.

Název Aussig vznikl jako odkaz ke složité historii města, protože byl také používán jako staré německé označení pro Ústí nad Labem a někteří Ústečané tak městu říkají dodnes.

Vizí bylo založit značku, která bude hrdá na to, že se inspiruje severem. Brutalismem, průmyslem i trochu trashem.

How did it start?

In 2013 I started my studies at the University of Ústí nad Labem, where I later lived for six years.

Although I am not originally from the north, the city fascinated me with its contrasts on almost every corner and I was incredibly impressed.

Its melancholy, its rawness, but also the beautiful surrounding nature. Not many cities have undergone such an incredible transformation in the last hundred years. A change in the composition of the population, in the language used, but also in urban planning. And although various regimes have had a significant impact on Ústí, what it is today is unmistakable.

I thought it was a pity that Ústí was only spoken of in a negative light. I started to research the history of the city, trying to understand why there are so many abandoned buildings in Ústí and why the centre seems to be a periphery.

The name Aussig came about as a reference to the city’s complex history, as it was also used as an old German name for Ústí nad Labem, and some Ustians still call the city that today.

The vision was to establish a brand that would be proud to be inspired by the North. Brutalism, industry and a bit of trash.

Studium Produktového designu mě přivedlo k myšlence spojit vizi s praktickými věcmi. Něčím, co mohu nosit, stane se z toho nepostradatelný společník a zároveň tím mohu vyjádřit svůj názor.

Přesně proto, jsem si vybrala batohy, ledvinky a doplňky.

Praktičnost pro mě hraje důležitou roli, proto jsou batohy a ledvinky vyrobeny z nepromokavého, kvalitního materiálu a jsou opatřeny reflexním tiskem pro větší bezpečnost ve tmě.

Na veškeré produkty poskytuji 30denní lhůtu na vyzkoušení a případné vrácení, dopravu zdarma a možnost osobního vyzvednutí v ateliéru v Praze.

Za Aussig se prostě nemusíš stydět, tak pojď okusit jeho atmosféru.

Kateřina Krušková, zakladatel

Studying Product Design led me to the idea of combining vision with practical things. Something that I can wear, that becomes an indispensable companion and that I can express my opinion with.

That’s exactly why I chose backpacks, kidney bags and accessories.

Practicality plays an important role for me, that’s why the backpacks and kidneys are made of waterproof, high-quality material and have reflective printing for extra safety in the dark.

For all products I provide a 30-day period for testing and possible return in Czechia, free shipping and the possibility of personal pick-up in my studio in Prague.

You simply don’t have to be ashamed of Aussig, so come and get a taste of its atmosphere.

Kateřina Krušková, founder

Kontakt:

info@aussigbag.com

+420 773 093 102